* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * جدول وزن ورق روغنی | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

جدول وزن ورق روغنی

جدول وزن ورق رنگی
جدول وزن ورق رنگی
ژوئن 20, 2019
جدول وزن ورق سیاه
جدول وزن ورق سیاه
ژوئن 20, 2019

جدول وزن ورق روغنی

جدول وزن ورق روغنی

جدول وزن ورق روغنی ارائه شده در فروشگاه آهن اتحاد.

جدول ورق روغنی
ردیف جنس طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) وزن (kg) قیمت (ریال)
1 ورق روغنی 2000 1000 0.5 8
2 ورق روغنی 2500 1250 0.5 12.5
3 ورق روغنی 2000 1000 0.6 9.6
4 ورق روغنی 2500 1250 0.6 15
5 ورق روغنی 2000 1000 0.7 11.2
6 ورق روغنی 2500 1250 0.7 17.5
7 ورق روغنی 2000 1000 0.8 12.8
8 ورق روغنی 2500 1250 0.8 20
9 ورق روغنی 2000 1000 0.9 14.4
10 ورق روغنی 2500 1250 0.9 22.5
11 ورق روغنی 2000 1000 1 16
12 ورق روغنی 2500 1250 1 25
13 ورق روغنی 2000 1000 1.25 20
14 ورق روغنی 2500 1250 1.25 31.25
15 ورق روغنی 2000 1000 1.5 24
16 ورق روغنی 2500 1250 1.5 37.5
17 ورق روغنی 2000 1000 2 32
18 ورق روغنی 2500 1250 2 50
19 ورق روغنی 2000 1000 2.5 40
20 ورق روغنی 2500 1250 2.5 62.5
21 ورق روغنی رول 1000 0.5 *
22 ورق روغنی رول 1250 0.5 *
23 ورق روغنی رول 1000 0.6 *
24 ورق روغنی رول 1250 0.6 *
25 ورق روغنی رول 1000 0.7 *
26 ورق روغنی رول 1250 0.7 *
27 ورق روغنی رول 1000 0.8 *
28 ورق روغنی رول 1250 0.8 *
29 ورق روغنی رول 1000 0.9 *
30 ورق روغنی رول 1250 0.9 *
31 ورق روغنی رول 1000 1 *
32 ورق روغنی رول 1250 1 *
33 ورق روغنی رول 1000 1.25 *
34 ورق روغنی رول 1250 1.25 *
35 ورق روغنی رول 1000 1.5 *
36 ورق روغنی رول 1250 1.5 *
37 ورق روغنی رول 1000 2 *
38 ورق روغنی رول 1250 2 *
39 ورق روغنی رول 1000 2.5 *
40 ورق روغنی رول 1250 2.5 *