* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * نبشی | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

نبشی

جدول وزنی نبشی
جدول وزنی نبشی
ژوئن 20, 2019
انواع نبشی آهن
انواع نبشی آهن
ژوئن 20, 2019

نبشی

نبشی آهن

نبشی پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازه های متفاوت استفاده می شود. این مقطع نبشی یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل نبشی مرکب و نبشی منفرد در پروژه های نبشی عمرانی, نبشی ساختمانی و نبشی صنعتی استفاده می گردد.