* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت نبشی و سپری درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت نبشی و سپری درآهن آلات اتحاد

جدول سایز میلگرد
جدول سایز میلگرد
نوامبر 6, 2019
میلگرد 14
میلگرد 14
نوامبر 6, 2019

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی ارائه شده در آهن اتحاد.

 

محصول نبشی وزن نبشی قیمت (ریال)
قیمت نبشی 3 فابریک 8کیلو 45.700
قیمت نبشی 4 فابریک 15کیلو 44.900
قیمت نبشی 5 فابریک 19کیلو 45.100
قیمت نبشی 6 فابریک 32کیلو 45.100
قیمت نبشی 8 فابریک 58کیلو 44.800
قیمت نبشی 10 فابریک 90کیلو 44.200
قیمت نبشی 12 فابریک 125کیلو 44.200
قیمت نبشی 14 فابریک  176کیلو تماس بگیرید
سپری 3 فابریک 12 کیلو تماس بگیرید
سپری 4 فابریک 16 کیلو 47.300
سپری 5 فابریک 20 کیلو 47.300