* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت نبشی و سپری درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت نبشی و سپری درآهن آلات اتحاد

انواع نبشی آهن
انواع نبشی آهن
ژوئن 20, 2019
نبشی دست دوم
نبشی دست دوم
ژوئن 20, 2019

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی ارائه شده در آهن اتحاد.

 

محصول نبشی وزن نبشی قیمت (ریال)
قیمت نبشی 3 فابریک 8کیلو 46.900
قیمت نبشی 4 فابریک 15کیلو 46.900
قیمت نبشی 5 فابریک 19کیلو 47.000
قیمت نبشی 6 فابریک 32کیلو 46.900
قیمت نبشی 8 فابریک 58کیلو 46.300
قیمت نبشی 10 فابریک 90کیلو 46.300
قیمت نبشی 12 فابریک 125کیلو 46.700
قیمت نبشی 14 فابریک  176کیلو تماس بگیرید
سپری 3 فابریک 12 کیلو تماس بگیرید
سپری 4 فابریک 16 کیلو 47.300
سپری 5 فابریک 20 کیلو 47.300