* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * انواع نبشی آهن | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

انواع نبشی آهن

نبشی
نبشی
ژوئن 20, 2019
قیمت نبشی
قیمت نبشی و سپری درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019

انواع نبشی آهن

انواع نبشی آهن سوراخ دار

انواع نبشی آهن ساده

انواع نبشی آهن دو قلو

انواع نبشی آهن پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازه های متفاوت استفاده می شود. این مقطع نبشی یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل نبشی مرکب و نبشی منفرد در پروژه های نبشی عمرانی, نبشی ساختمانی و نبشی صنعتی استفاده می گردد.