* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت ناودانی درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت ناودانی درآهن آلات اتحاد

ناودانی سنگین
ناودانی سنگین
ژوئن 20, 2019
وزن ناودانی سبک
وزن ناودانی سبک
ژوئن 20, 2019

جدول وزن ناودانی

ناودانی سنگین

جدول ناودانی سنگین
ردیف جنس سایز (mm) ارتفاع (mm) عرض (mm) وزن 6 متری (kg) وزن12متری (kg) قیمت (ریال)
1 وزن ناودانی سنگین 80 80 45 52 104 46.000
2 وزن ناودانی سنگین 100 100 50 63.5 127 46.400
3 وزن ناودانی سنگین 120 120 55 80.5 161 46.400
4 وزن ناودانی سنگین 140 140 60 96 192 47.600

 

وزن ناودانی سبک

وزن ناودانی سبک

جدول وزن ناودانی سبک
ردیف جنس سایز (mm) ارتفاع (mm) عرض ( mm ) وزن 6 متری (kg) وزن12متری (kg) قیمت (ریال)
1 وزن ناودانی سبک 80 80 40 42.3 84.6 تماس بگیرید
2 وزن ناودانی سبک 100 100 46 51.5 103 تماس بگیرید
3 وزن ناودانی سبک 120 120 52 62.4 125 تماس بگیرید
4 وزن ناودانی سبک 140 140 58 73.8 147.5 تماس بگیرید