* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * وزن میلگرد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

وزن میلگرد

میلگرد کارخانه
میلگرد کارخانه
ژوئن 20, 2019
جدول میلگرد 12 متری
قیمت میلگرد درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019

وزن میلگرد

وزن میلگرد

نحوه محاسبه وزن میلگرد

با استفاده از فرمول زیر به راحتی میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.

نحوه محاسبه وزن میلگرد

نحوه محاسبه وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد
ردیف سایز وزن میلگرد (mm) وزن میلگرد شاخه 12 متری میلگرد (kg) قیمت (ریال)
1 8 5
2 10 8
3 12 11
4 14 15
5 16 19
6 18 24
7 20 30
8 22 36
9 25 47
10 28 58
11 32 76
12 36 96