* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * میلگرد کارخانه کاشان | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

میلگرد کارخانه کاشان

میلگرد کارخانه آرین
میلگرد کارخانه آرین
ژوئن 20, 2019
جدول وزنی نبشی
جدول وزنی نبشی
ژوئن 20, 2019

میلگرد کارخانه کاشان

میلگرد کارخانه کاشان

میلگرد کارخانه کاشان