* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * میلگرد 20 | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

میلگرد 20

میلگرد 18
میلگرد 18
نوامبر 6, 2019
پروفیل Z
پروفیل Z
نوامبر 27, 2019
نمایش همه
میلگرد 20

میلگرد 20

میلگرد 20

فروش میلگرد 20

قیمت میلگرد 20

میلگرد 20 کارخانه

فروش میلگرد 20 کارخانه

قیمت میلگرد 20 کارخانه

میلگرد 20 کارخانه اصفهان

میلگرد 20 کارخانه تبریز

میلگرد 20 کارخانه یزد

میلگرد 20 کارخانه ذوب آهن