* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * میلگرد 18 | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

میلگرد 18

میلگرد 16
میلگرد 16
نوامبر 6, 2019
میلگرد 20
میلگرد 20
نوامبر 6, 2019
نمایش همه
میلگرد 18

میلگرد 18

میلگرد 18

فروش میلگرد 18

قیمت میلگرد 18

میلگرد 18 کارخانه

فروش میلگرد 18 کارخانه

قیمت میلگرد 18 کارخانه

میلگرد 18 کارخانه اصفهان

میلگرد 18 کارخانه تبریز

میلگرد 18 کارخانه یزد

میلگرد 18 کارخانه ذوب آهن