* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * میلگرد 14 | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

میلگرد 14

قیمت نبشی
قیمت نبشی و سپری درآهن آلات اتحاد
نوامبر 6, 2019
میلگرد 16
میلگرد 16
نوامبر 6, 2019
نمایش همه
میلگرد 14

میلگرد 14

میلگرد 14

فروش میلگرد 14

قیمت میلگرد 14

فروش میلگرد 14 کارخانه

قیمت میلگرد 14 کارخانه

میلگرد 14 کارخانه اصفهان

میلگرد 14 کارخانه تبریز

میلگرد 14 کارخانه یزد

میلگرد 14 کارخانه ذوب آهن