* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * جدول سایز میلگرد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

جدول سایز میلگرد

میلگرد 12
میلگرد 12
نوامبر 6, 2019
قیمت نبشی
قیمت نبشی و سپری درآهن آلات اتحاد
نوامبر 6, 2019

جدول سایز میلگرد

جدول سایز میلگرد

جدول سایز میلگرد متری ارائه شده در آهن اتحاد.

جدول میلگرد
ردیف سایز میلگرد (mm) وزن میلگرد شاخه 12 متری  (kg) قیمت (ریال)
1 8 5 42.700
2 10 8 42.200
3 12 11 41.300
4 14 15 41.300
5 16 19 41.300
6 18 24 41.300
7 20 30 41.300
8 22 36 41.300
9 25 47 41.300
10 28 58 41.300
11 32 76 41.300
12 36 96 41.300