* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * تیرآهن 20 | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

تیرآهن 20

تیرآهن 18
تیرآهن 18
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 22
تیرآهن 22
ژوئن 20, 2019

تیرآهن 20

فروش تیر آهن 20

قیمت تیر آهن 20

تیرآهن 20 کارخانه

فروش تیرآهن 20 کارخانه

قیمت تیرآهن 20 کارخانه

تیرآهن 20 کارخانه اصفهان

تیرآهن 20 کارخانه تبریز

تیرآهن 20 کارخانه یزد

تیرآهن 20 کارخانه ذوب آهن