* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * تیر آهن کارخانه ذوب آهن | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

تیر آهن کارخانه ذوب آهن

تیر آهن کارخانه
تیر آهن کارخانه
ژوئن 20, 2019
تیر آهن کارخانه نورد آریان فولاد
تیر آهن کارخانه نورد آریان فولاد
ژوئن 20, 2019

تیر آهن کارخانه ذوب آهن

تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد. محصولات تیرآهن تولید این مجموعه شامل

تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان-تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان-تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۲۰ ‌ذوب آهن اصفهان-تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان-تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان

تیر آهن کارخانه و همچنین تیرآهن هاش (H) سبک و تیرآهن هاش (H) سنگین و حتی ریل در این کارخانه ودر آنالیزهای متفاوت تولید میگردد.