* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * تیر آهن کارخانه تبریز | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

تیر آهن کارخانه تبریز

تیر آهن کارخانه فولاد خوزستان
تیر آهن کارخانه فولاد خوزستان
ژوئن 20, 2019
میلگرد
میلگرد
ژوئن 20, 2019

تیر آهن کارخانه تبریز

تیر آهن کارخانه فولاد ناب تبریز

تیر آهن کارخانه شرکت فولاد ناب تبریز با سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۴ در تبریز آغاز فعالیت نمود و محصولاتی از قبیل تیرآهن ناودانی نبشی در سایزهای مختلف را تولید می نماید.

محصولاتی شامل:

تیرآهن ۱۴ ناب تبریز-تیرآهن ۱۶ ناب تبریز-تیرآهن ۱۸ ناب تبریز

را در گرید های st37-st44-st52 تولید مینماید

۴.مجتمع تولیدی فولاد صنعت بناب(شاهین بناب)

تیر آهن کارخانه فولاد صنعت بناب شاهین بناب با مشارکت بانک گردشگری در اواخر سال ۱۳۹۰ تشکیل شد این مجموعه که همراه با چهار شرکت از گسترش فولاد تبریز خریداری شد محصولاتی از قبیل میلگرد را تولید می نماید

این کارخانه محصولاتی از قبیل تیرآهن ۱۴شاهین بناب-تیرآهن ۱۶ شاهین بناب را در گرید st37 تولید مینماید.