* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * تیرآهن هاش H | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

تیرآهن هاش H

تیرآهن بال پهن H
تیرآهن بال پهن H
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 12
تیرآهن 12
ژوئن 20, 2019

تیرآهن هاش H

یرآهن بال پهن هاش H

HEB یا تیرآهن هاش هاش H

تیرآهن هاش H، یکی از سه حالت تیرآهن های تولید شده در بازار می باشد.

تیرآهن بال پهن هاش H

تیرآهن هاش H ، نوعی از تیرآهن است که مقدار بال و جان آن یکسان بوده و باهم برابر می باشند. در واقع ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن مقدار یکسانی دارد.

تیرآهن بال پهن هاش H

HEB یا تیرآهن هاش

تیرآهن هاش H از نوع تیرآهن سنگین هاش H بوده، یعنی تیرآهن بال پهن ضخامت بیشتر و وزن سنگین تری نسبت به تیرآهن بال پهن HEA دارد.