* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * جدول وزن ورق گالوانیزه | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

جدول وزن ورق گالوانیزه

جدول وزن ورق سیاه
جدول وزن ورق سیاه
ژوئن 20, 2019
جدول وزن پروفیل
قیمت پروفیل درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019

جدول وزن ورق گالوانیزه

جدول وزن ورق گالوانیزه

جدول وزن ورق گالوانیزه ارائه شده در فروشگاه آهن اتحاد.

جدول وزن ورق گالوانیزه
ردیف جنس طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) وزن  kg) قیمت (ریال)
1 ورق گالوانیزه 2000 1000 0.3 4.8
2 ورق گالوانیزه 2500 1250 0.3 7.5
3 ورق گالوانیزه 2000 1000 0.4 6.4
4 ورق گالوانیزه 2500 1250 0.4 10
5 ورق گالوانیزه 2000 1000 0.5 8
6 ورق گالوانیزه 2500 1250 0.5 12.5
7 ورق گالوانیزه 2000 1000 0.6 9.6
8 ورق گالوانیزه 2500 1250 0.6 15
9 ورق گالوانیزه 2000 1000 0.7 11.2
10 ورق گالوانیزه 2500 1250 0.7 17.5
11 ورق گالوانیزه 2000 1000 0.8 12.8
12 ورق گالوانیزه 2500 1250 0.8 20
13 ورق گالوانیزه 2000 1000 0.9 14.4
14 ورق گالوانیزه 2500 1250 0.9 22.5
15 ورق گالوانیزه 2000 1000 1 16
16 ورق گالوانیزه 2500 1250 1 25
17 ورق گالوانیزه 2000 1000 1.25 20
18 ورق گالوانیزه 2500 1250 1.25 31.25
19 ورق گالوانیزه 2000 1000 1.5 24
20 ورق گالوانیزه 2500 1250 1.5 37.5
21 ورق گالوانیزه 2000 1000 2 32
22 ورق گالوانیزه 2500 1250 2 50
23 ورق گالوانیزه 2000 1000 2.5 40
24 ورق گالوانیزه 2500 1250 2.5 62.5
25 ورق گالوانیزه 2000 1000 3 48
26 ورق گالوانیزه 2500 1250 3 75
27 ورق گالوانیزه 2000 1000 3.5 56
28 ورق گالوانیزه 2500 1250 3.5 87.5
29 ورق گالوانیزه 2000 1000 4 64
30 ورق گالوانیزه 2500 1250 4 100
31 ورق گالوانیزه 2000 1000 4.5 72
32 ورق گالوانیزه 2500 1250 4.5 112.5
33 ورق گالوانیزه 2000 1000 5 80
34 ورق گالوانیزه 2500 1250 5 125
35 ورق گالوانیزه رول 1000 0.3 *
36 ورق گالوانیزه رول 1250 0.3 *
37 ورق گالوانیزه رول 1000 0.4 *
38 ورق گالوانیزه رول 1250 0.4 *
39 ورق گالوانیزه رول 1000 0.5 *
40 ورق گالوانیزه رول 1250 0.5 *
41 ورق گالوانیزه رول 1000 0.6 *
42 ورق گالوانیزه رول 1250 0.6 *
43 ورق گالوانیزه رول 1000 0.7 *
44 ورق گالوانیزه رول 1250 0.7 *
45 ورق گالوانیزه رول 1000 0.8 *
46 ورق گالوانیزه رول 1250 0.8 *
47 ورق گالوانیزه رول 1000 0.9 *
48 ورق گالوانیزه رول 1250 0.9 *
49 ورق گالوانیزه رول 1000 1 *
50 ورق گالوانیزه رول 1250 1 *
51 ورق گالوانیزه رول 1000 1.25 *
52 ورق گالوانیزه رول 1250 1.25 *
53 ورق گالوانیزه رول 1000 1.5 *
54 ورق گالوانیزه رول 1250 1.5 *
55 ورق گالوانیزه رول 1000 2 *
56 ورق گالوانیزه رول 1250 2 *
57 ورق گالوانیزه رول 1000 2.5 *
58 ورق گالوانیزه رول 1250 2.5 *