* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * میلگرد کارخانه | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

میلگرد کارخانه

میلگرد ساده
میلگرد ساده
ژوئن 20, 2019
وزن میلگرد
وزن میلگرد
ژوئن 20, 2019

میلگرد کارخانه

بخشی از کارخانه های تولید میلگرد

میلگرد کارخانه نیشایور

میلگرد کارخانه ذوب آهن

میلگرد کارخانه بافق

میلگرد کارخانه فایکو

میلگرد کارخانه میانه

میلگرد کارخانه پرشین

میلگرد کارخانه امیر کبیر

میلگرد کارخانه قزوین

میلگرد کارخانه آرین

میلگرد کارخانه ابهر

میلگرد کارخانه کاشان

میلگرد کارخانه آریا ذوب