* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * سایز میلگرد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

سایز میلگرد

نوامبر 6, 2019
میلگرد 20

میلگرد 20

میلگرد 20 فروش میلگرد 20 قیمت میلگرد 20 میلگرد 20 کارخانه فروش میلگرد 20 کارخانه قیمت میلگرد 20 کارخانه میلگرد 20 کارخانه اصفهان میلگرد 20 کارخانه […]
نوامبر 6, 2019
میلگرد 18

میلگرد 18

میلگرد 18 فروش میلگرد 18 قیمت میلگرد 18 میلگرد 18 کارخانه فروش میلگرد 18 کارخانه قیمت میلگرد 18 کارخانه میلگرد 18 کارخانه اصفهان میلگرد 18 کارخانه […]
نوامبر 6, 2019
میلگرد 16

میلگرد 16

میلگرد 16 فروش میلگرد 16 قیمت میلگرد 16 میلگرد 16 کارخانه فروش میلگرد 16 کارخانه قیمت میلگرد 16 کارخانه میلگرد 16 کارخانه اصفهان میلگرد 16 کارخانه […]
نوامبر 6, 2019
میلگرد 14

میلگرد 14

میلگرد 14 فروش میلگرد 14 قیمت میلگرد 14 فروش میلگرد 14 کارخانه قیمت میلگرد 14 کارخانه میلگرد 14 کارخانه اصفهان میلگرد 14 کارخانه تبریز میلگرد 14 […]
نوامبر 6, 2019
جدول سایز میلگرد

جدول سایز میلگرد

جدول سایز میلگرد جدول سایز میلگرد جدول سایز میلگرد متری ارائه شده در آهن اتحاد. جدول میلگرد ردیف سایز میلگرد (mm) وزن میلگرد شاخه 12 متری  […]
نوامبر 6, 2019
میلگرد 12

میلگرد 12

میلگرد 12 فروش میلگرد 12 قیمت میلگرد 12 میلگرد 12 کارخانه فروش میلگرد 12 کارخانه قیمت میلگرد 12 کارخانه میلگرد 12 کارخانه اصفهان میلگرد 12 کارخانه […]
نوامبر 6, 2019
میلگرد 10

میلگرد 10

میلگرد 10 فروش میلگرد 10 قیمت میلگرد 10 میلگرد 10 کارخانه فروش میلگرد 10 کارخانه قیمت میلگرد 10 کارخانه میلگرد 10 کارخانه اصفهان میلگرد 10 کارخانه […]
نوامبر 6, 2019
میلگرد 8

میلگرد 8

میلگرد 8 فروش میلگرد 8 قیمت میلگرد 8 میلگرد 8 کارخانه فروش میلگرد 8 کارخانه قیمت میلگرد 8 کارخانه میلگرد 8 کارخانه اصفهان میلگرد 8 کارخانه […]