* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت ورق گالوانیزه درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت ورق گالوانیزه درآهن آلات اتحاد

جدول وزن ورق سیاه
قیمت ورق سیاه درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019
محاسبه وزن ورق
محاسبه وزن ورق
ژوئن 20, 2019

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ارائه شده در فروشگاه آهن اتحاد.

جدول وزن ورق گالوانیزه کارخانه شهر کرد
ردیف جنس طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) وزن  kg) قیمت (ریال)
1 ورق گالوانیزه رول 1000 0.4 * 92.000
2 ورق گالوانیزه رول 1000 0.5 * 82.500
3 ورق گالوانیزه رول 1000 0.7 * 72.000
4 ورق گالوانیزه رول 1000 0.8 * 72.000
5 ورق گالوانیزه رول 1000 1 * 72.000
6 ورق گالوانیزه رول 1000 1.25 * 72.000
7 ورق گالوانیزه رول 1000 1.5 * 72.500
8 ورق گالوانیزه رول 1000 2 * 72.000
9 ورق گالوانیزه رول 1250 0.5 * 82.500
10 ورق گالوانیزه رول 1250 0.6 * 82.000
11 ورق گالوانیزه رول 1250 0.7 * 72.000
12 ورق گالوانیزه رول 1250 0.8 * 73.000
13 ورق گالوانیزه رول 1250 0.9 * 72.500
14 ورق گالوانیزه رول 1250 1 * 72.000
15 ورق گالوانیزه رول 1250 1.25 * 72.000
16 ورق گالوانیزه رول 1250 1.5 * 72.500
17 ورق گالوانیزه رول 1250 2 * 72.500