* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت ورق سیاه درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت ورق سیاه درآهن آلات اتحاد

ورق روغنی
قیمت ورق روغنی درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019
جدول وزن ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه ارائه شده در فروشگاه آهن اتحاد.

جدول وزن ورق سیاه – کارخانه
ردیف جنس حالت عرض (mm) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال)
1 ورق سیاه  رول 1000 2 مبارکه 56.000
2 ورق سیاه  رول 1250 2 مبارکه 55.000
3 ورق سیاه  رول 1250 2.5 مبارکه تماس بگیرید
4 ورق سیاه  رول 1250 3 مبارکه تماس بگیرید
5 ورق سیاه  رول 1500 3 مبارکه 59.000
6 ورق سیاه  رول 1500 4 مبارکه 59.000
7 ورق سیاه  رول 1500 5 مبارکه 54.000
8 ورق سیاه  رول 1500 6 مبارکه 54.500
9 ورق سیاه فابریک 1500 6 مبارکه 54.600
10 ورق سیاه  رول 1500 8 مبارکه 54.200
11 ورق سیاه فابریک 1500 8 مبارکه 54.200
12 ورق سیاه  رول 1500 10 مبارکه 54.000
13 ورق سیاه فابریک 1500 10 مبارکه 54.000
14 ورق سیاه  رول 1500 12 مبارکه 54.000
15 ورق سیاه فابریک 1500 12 مبارکه 54.000
16 ورق سیاه  رول 1500 15 مبارکه 54.000
17 ورق سیاه فابریک 1500 15 مبارکه 54.000