* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت ورق اسید شور درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت ورق اسید شور درآهن آلات اتحاد

ورق آهن
ورق آهن
ژوئن 20, 2019
ورق رنگی
قیمت ورق رنگی درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019

قیمت ورق اسیدشور

قیمت ورق اسیدشور

ورق اسیدشور ارائه شده در فروشگاه آهن اتحاد.

جدول ورق اسیدشور ST37 & STW22
ردیف جنس طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) وزن (kg) قیمت (ریال)
1 ورق اسید شور رول 1000 2 * 63.800
2 ورق اسید شور رول 1250 2 * 63.800
3 ورق اسید شور رول 1000 2.5 * 65.800
4 ورق اسید شور رول 1250 2.5 * 66.800
5 ورق اسید شور رول 1000 3 * 65.800
6 ورق اسید شور رول 1250 3 * 66.800
7 ورق اسید شور رول 1000 4 * 66.800
8 ورق اسید شور رول 1250 4 * 66.800